mei 2015

mei 2015

woensdag 6 februari 2013

Hoe bereikbaar is jouw gemeente?

Alle cijfers in dit dashboard zijn gebaseerd op een gemiddelde voor een gemeente. Om een nadere analyse te maken en maatregelen te verkennen kan een verkeersmodel worden gebruikt. Met verkeersmodellen kost het echter veel tijd om veranderingen door te rekenen. Daarom is de Mobiliteitsscan ontwikkeld. Deze tool leest een bestaand verkeersmodel in en berekent onder andere de bereikbaarheidsindex. Met de tool kun je vervolgens snel een aantal analyses uitvoeren.
Hieronder ziet u als voorbeeld enkele kaartbeelden uit de Mobiliteitsscan.

Autobereikbaarheid 

Onderstaande kaart laat zien dat in Smallingerland ritten vanuit het Noorden van meer dan 30 km (buitenste ring) in de avondspits veel meer reistijd hebben dan de gemiddeld in Nederland. Voor Emmen geldt dat voor ritten over de lange afstand uit het Zuiden en het Noordoosten. 

Bereikbaarheidsindicator.
Klik op de afbeelding om hem te vergroten!

In de tabel linksonder in het plaatje zijn de ritten verdeeld over vertragingsklassen (groen is kortere reisduur dan gemiddeld, rood langer).

Onderstaande figuur toont dat het in Smallingerland om een beperkt aantal vertraagde ritten gaat. In Emmen gaat het om meer ritten gaat. De reisduur van korte verplaatsingen is in Smallingerland beter dan in Emmen.
Aantal vertraagde ritten
Klik op de afbeelding om hem te vergroten!
In de avondspits blijkt vooral op de kortere afstand vertraging op te treden:
Bereikbaarheidsindicator in de avondspits
Klik op de afbeelding om hem te vergroten!

Onderstaand impressionistisch meesterwerkje, geeft weer op welk wegvak vertragingen zitten.

Vertraging op wegvakken.
Klik op de afbeelding om hem te vergroten!

De rode bol is de bestemming in Alkmaar, de grootte van de blauwe bollen geeft het aantal ritten weer dat naar de rode bol is vertrokken. De kleuren van de wegvakken geven de extra reistijd aan op het betreffende wegvak en de breedte van de wegvakken het aantal ritten op het betreffende wegvak. In het noordoosten van Alkmaar zijn dus enkele wegvakken met veel vertraging.


Bereikbaarheid per openbaar vervoer

Voor het openbaar vervoer kunnen vergelijkbare kaarten worden geanalyseerd:

Bereikbaarheidsindicator.
Klik op de afbeelding om hem te vergroten!
Aantal vertraagde ritten
Klik op de afbeelding om hem te vergroten!

Uit deze figuren blijkt bijvoorbeeld dat in Emmen vooral in zuidwestelijke richting reizen per openbaar vervoer langzaam gaat.

Met een spindiagram kun je zien wat de herkomst is van de belangrijkste verplaatsingen en in hoeverre er daarvandaan sprake is van een goede bereikbaarheid:

Herkomsten en vertraging naar een bestemming.
Klik op de afbeelding om hem te vergroten!

De korte afstandverplaatsingen per OV vanuit deze geselecteerde zone kennen in Emmen een slechte bereikbaarheid, terwijl de lange-afstandverplaatsingen naar het Zuidwesten een relatief goede bereikbaarheid kennen.
  

Tenslotte kunnen ook tabellen worden gemaakt: Hier voor de korte ritten:Met de mobiliteitsscan kunt je diverse analyses uitvoeren op de bereikbaarheidsindicator, zoals:
  • Wat is de (toe- /afname van de) hemelsbrede snelheid? 
  • Waar komt het meeste verkeer vandaan en waar gaat het heen?
  • Hoeveel emissie veroorzaakt dit verkeer? (luchtkwaliteit en geluid)
  • Hoeveel is de totale CO2 uitstoot (klimaat) en het energieverbruik?
Door kosten en effecten te vergelijken kun je een beter onderbouwde afweging maken. Meer informatie over de Mobiliteitsscan staat hier op de CROW site.


Geen opmerkingen:

Een reactie posten