mei 2015

mei 2015

zaterdag 9 februari 2013

De Wadden snelste per auto, Culemborg per ov

De autobereikbaarheid is op de Waddeneilanden het best. Culemborg kent de grootste hemelsbrede snelheid per OV. Waar staat jouw gemeente? Met dit dashboard kun je de bereikbaarheid van je gemeente vergelijken met andere gemeenten.
Ook laten we zien hoe de Mobiliteitsscan een indicatie kan geven van de effecten van specifieke maatregelen op de bereikbaarheid.

Tot slot geeft dit dashboard uitleg over bereikbaarheid en de bereikbaarheidsindex. In een eerder gepubliceerd dashboard over nabijheid vind je meer achtergrond over bereikbaarheid.


Van alle vervoerwijzen is de gemiddelde hemelsbrede snelheid van de auto het hoogst. Zelfs in de ochtendspits en op afstanden tot 7,5 km. De minimum snelheden van de auto zijn op deze afstandsklasse vergelijkbaar met fietssnelheden. Op korte afstanden is het openbaar vervoer langzamer dan de gemiddelde fietser:

gemiddelde hemelsbrede snelheid in km/u 2030

alle afstanden
0-7,5 km
7,5-15 km
15 - 40 km
> 40 km

        Auto ochtendspits
MINIMUM
18
14
13
13
25
MAXIMUM
46
37
45
56
70
GEMIDDELDE
32
22
33
43
56

             Openbaar vervoer ochtendspits
   MINIMUM
12
5
10
9
19
   MAXIMUM
29
14
25
35
45
   GEMIDDELDE
20
9
16
23
35


Tabel 6 De gemiddelde hemelsbrede snelheid per auto, fiets en OV
Bron: Nationaal Verkeersmodel, analyse CROW-KpVV

De waardering van de tijd is voor de trein echter het grootst (zie Reistijdwaardering en betrouwbaarheid)

Over de fiets zijn geen betrouwbare snelheidsgegevens beschikbaar. Naast omrijden zijn factoren als verkeerslichten, voorrang verlenen of loopafstanden aan het begin of eind van een rit van invloed zijn op de gemiddelde fietssnelheid. Dergelijke factoren zitten niet goed in de meeste verkeersmodellen. De fietsbalans van de Fietsersbond geeft hier een beter beeld van. Die laat zien dat de fietssnelheid gemiddeld 3,1 km/u wordt vertraagd door oponthoud bij verkeerslichten en kruisingen. Uitgaande van een kruissnelheid van 18 km/u blijft er dus nog een gemiddelde ritsnelheid van 15 km/u over.

Geen opmerkingen:

Een reactie posten